Katolicka Szkoła Podstawowa


Aktualności

Aktualności
NAUKA, MODLITWA i PRACA

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta…”

św. Jan Paweł II

Misja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha w Bydgoszczy zdeterminowana jest przede wszystkim wolą i życzeniem rodziców oczekujących katolickiego wychowania dzieci. Takie wychowanie w naszej szkole dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Image Intro


Wiara

Wiara

Wychowanie i nauczanie w szkole oparte jest na koncepcji człowieka jako osoby, głoszonej przez Kościół katolicki, w szczególności na myśli i nauce św. Jana Pawła II o godności osoby.

Nauka

Nauka

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy." Naszą misją jest stwarzanie uczniom warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Uczniowie naszej aktywnie biorą aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka.

Sukcesy

Sukcesy

Odnosi liczne sukcesy na wielu płaszczyznach, bierzemy czynny udział w wielu konkursach, przeglądach i zawodach sportowych.


Ultra Responsive

NASZE DZIECI ZDOBYWAJĄ WYRÓŻNIENIA

Cieszy nas fakt, że nasze dzieci często zdobywają nagrody w licznych konkurach organizowanych poza szkołą. Wielkim sukcesem jest też to, że jesteśmy zawsze w czołówce najlepszych szkół regionu.
Galeria

Zobacz więcej


487 UCZNIÓW

594 ABSOLWENTÓW

6708 POWIERZCHNIA

24 LAT ISTNIENIA

Zostańmy w kontakcie