Zespół Szkół Katolickich - Bydgoszcz 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego


Historia

W 1990 r. z inicjatywą utworzenia Liceum Katolickiego wystąpiła grupa świeckich nauczycieli działających przy kościele OO Jezuitów w Bydgoszczy. Dążąc do zapewnienia młodzieży bydgoskiej rzetelnej wiedzy ogólnej i religijnej Ks. Biskup Jan Nowak zaakceptował inicjatywę grupy nauczycieli i doprowadził do utworzenia I KLO.

11.06.1990 r. - Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) wydało zezwolenie dla Archidiecezji Gnieźnieńskiej na erygowanie i prowadzenie Liceum z uprawnieniami szkoły publicznej. I KLO było pierwszą w Polsce szkołą powołaną jako liceum Kościelne z zezwoleniem MEN.

07.07.1990 r. - Prymas Polski wydał akt erygujący naszą szkołę:

"Pragnąc zaspokoić głęboką potrzebę kształcenia młodzieży w duchu cywilizacji miłości, niniejszym eryguję Katolickie Liceum Ogólnokształcące z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 49" - Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski

01.09.1990 r. - Pierwsza inauguracja roku szkolnego 1990/91.

Uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły dokonał Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński.

W 1999r. Ks. Arcybiskup Henryk Muszyński wydał akt erygujący I Katolickie Gimnazjum.

"Podejmując wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II Panu Bogu na większą chwałą, a Kościołowi i Ojczyźnie na pożytek - niniejszym aktem eryguję I KATOLICKIE GIMNAZJUM W BYDGOSZCZY. Niech Gimnazjum to wychowuje młodzież - w wolności i prawdzie - do budowy oraz obrony cywilizacji życia i miłości" - ks Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński.

Pierwszym dyrektorem szkoły została mgr Barbara Baryłka - Wiśniewska. Pierwszym prefektem szkoły został Ks. dr Roman Adam Kneblewski. Został on także drugim dyrektorem I KLO, pełniąc jednocześnie funkcję prefekta szkoły.

Od 1.09.2000 roku dyrektorem Gimnazjum i Liceum Katolickiego był ks. dr Rafał Grabowski. Funkcję wicedyrektora pełnił dr Marek Chamot. Prefektem szkoły został ks. mgr Krzysztof Wiśniewski.

W 2001 r. została oddana do użytku pracownia komputerowa oraz zostały unowocześnione pracownie biologiczna i chemiczna. Powiększono także i nadano nowy wystrój szkolnemu Oratorium.

W 2004 r. Ojciec Święty powołał do życia Diecezję Bydgoską. Ordynariusz nowej diecezji - ks. bp. Jan Tyrawa - opiekę nad szkołą powierzył Zgromadzeniu św. Michała Archanioła. Dyrektorem szkoły został ks. lic. Karol Dąbrowski CSMA.

Od 1.08.2005 roku dyrektorem Gimnazjum i Liceum Katolickiego został ks. dr Mirosław Gogolik. Prefektem szkoły w funkcji wicedyrektora jest ks. Marek Pisarski. Wicedyrektorem do spraw finansowo-administracyjnych i głównym księgowym został mgr Remigiusz Galicki

Z dniem 1.07.2006 roku stanowisko prefekta szkoły objął wicedyrektor szkoły ks. dr Waldemar Różycki. Od 1 sierpnia 2010 r. ks. dr Waldemar Różycki został mianowany dyrektorem Szkoły Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy.

Drukuj
Poleć znajomemu