Rekrutacja - Liceum 4-letnie

Kandydatów do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną ofertą. 

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy pobrać ze strony internetowej (lub z sekretariatu)komplet dokumentów, wypełnić go, złożyć w sekretariacie i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną (termin i godzina zostaną ustalone podczas składania dokumentów).


Rekrutacja - Liceum 3-letnie

Kandydatów do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego zapraszamy do zapoznania się z zamieszczoną ofertą. 

Aby zostać uczniem naszej szkoły należy pobrać ze strony internetowej (lub z sekretariatu)komplet dokumentów, wypełnić go, złożyć w sekretariacie i umówić się na rozmowę kwalifikacyjną (termin i godzina zostaną ustalone podczas składania dokumentów).


Spotkanie z Wernerem Münchem, niemieckim profesorem i politykiem

W dniu 4 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie młodzieży klas trzecich gimnazjum i drugich liceum z Wernerm Münchem, byłym szefem rządu kraju związkowego Sachsen-Anhalt oraz posłem do parlamentu europejskiego z ramienia partii CDU. Towarzyszył mu jego wieloletni przyjaciel, Ryszard Gosk, który pełnił rolę tłumacza.

Werner Münch urodził się 25 września 1940 roku w Westfalii. Studiował politologię, socjologię 
i historię na uniwersytecie we Freiburgu. W 1978 roku otrzymał nominację profesorską. Pracował jako wykładowca w Katolickiej Szkole ...


Pożegnanie abiturientów naszego liceum A.D. 2019

26 kwietnia br. odbyło się uroczyste pożegnanie tegorocznych maturzystów. Klasa razem z wychowawcą, panem Piotrem Rambowiczem oraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyła we mszy św., a następnie wszyscy spotkaliśmy się w auli szkolnej, aby odbyła się mniej oficjalna część pożegnania. Właśnie w szkolnej kaplicy odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkoły, a także dyplomów dla uczniów, którzy ukończyli szkołę z wyróżnieniem oraz podziękowań i listów gratulacyjnych dla rodziców. W auli, w przemiłej atmosferze, przy pięknie przystrojonych stołach, mieliśmy okazję, by się nieco pogościć, porozmawiać, lepiej pozn ...


Liceum 3-letnie

Nauka w trzyletnim I Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy 

Bydgoskie Catholicum oferuje indywidualnie wybrany profil nauczania. Uczeń indywidualnie wybiera przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym (od 2 do 4). Naukę na poziomie rozszerzonym rozpoczyna już od II semestru I klasy, a zajęcia realizuje w małych grupach. Ma możliwość realizowania rozszerzonego programu języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego z możliwością przygotowanie do zdobycia międzynarodowych certyfikatów . Szkoła proponuje udział w sesjach i seminariach nauko ...


Profil humanistyczny - Liceum 4-letnie

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu:
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 

 • przygotowuje do studiów m.in. na kierunkach: prawo, filologia polska, filologie obce, stosunki międzynarodowe, historia, administracja, dziennikarstwo, psychologia, kulturoznawstwo; 
 • jest adresowany do osób ceniących twórcze myślenie;
 • jest realizowany z myślą o wielbicielach literatury, języka, sztuki i kultury; 
 • poszerza kanon lektur; 
 • kształci sprawności językowe; 
 • uczy analitycznego myślenia i jednocześnie syntetyzowania informacji; 
 • zapewnia wysoki poziom nauczania ...


Profil medyczny - Liceum 4-letnie

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
biologia, chemia, fizyka lub matematyka 

 • skierowany do osób, które chcą studiować m.in.: medycynę, farmację, stomatologię, analitykę medyczną, fizjoterapię, rehabilitacje, dietetykę, ratownictwo medyczne; 
 • gwarantuje naukę w małych zespołach klasowych, zwiększoną liczbę godzin przedmiotów profilowych, 
 • zapewnia warsztaty, w trakcie których doskonalimy techniki rozwiązywania różnorodnych zadań maturalnych, 
 • proponuje udział w wykładach na uczelniach, współpracę z Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.


Profil politechniczny - Liceum 4-letnie

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
matematyka, fizyka, informatyka 

 • jest adresowany do młodzieży, która swoją przyszłość zawodową powiązać pragnie z matematyką, fizyką lub informatyką; 
 • uczy kreatywności, twórczego myślenia; 
 • gwarantuje poznanie języków programowania, naukę algorytmów, tworzenia stron internetowych; 
 • poszerza umiejętności logicznego myślenia, analizy problemów i konsekwencji w działaniu pozwoli lepiej zrozumieć prawa rządzące światem;
 • zapewnia wysoki poziom nauczania; 
 • gwarantuje indywidualne podejście do ucznia.


Profil lingwistyczny - Liceum 4-letnie

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 

Język angielski w rozszerzeniu wzbogacony o: 
 •  przygotowanie do certyfikatów językowych (FCE, CAE, IELTS), 
 •  warsztaty z kultury i historii krajów anglojęzycznych, 
 •  pomoc w aplikacji na zagraniczne uczelnie, 
 •  elementy dwujęzyczności, 
 •  Business English 

W ramach sześciu godzin lekcyjnych tygodniowo proponujemy ciekawe i skuteczne zajęcia w niewielkich grupach z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, materiałów autentycznych, udział w projektach języko ...


Profil ekonomiczny - Liceum 4-letnie

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: matematyka, geografia oraz podstawy ekonomii 
 •  przygotowuje do studiów m.in. na kierunkach: ekonomia, bankowość, administracja, analityka gospodarcza, architektura krajobrazu, ekonomia, europeistyka, matematyka, finanse i rachunkowość, geologia, gospodarka wodna, handel zagraniczny, kartografia, turystyka i rekreacja, zarządzanie i marketing, towaroznawstwo, oceanografia, geografia;
 •  skierowany do młodych ludzi o szerokich horyzontach, do chętnych poznawania świata w uporządkowany, logiczny sposób;
 •  uczy kreatywności, twórczego myślenia;  
 • zapewnia wysoki poziom nauczania; ...