Katolickie Liceum Ogólnokształcące


Aktualności
NAUKA, MODLITWA i PRACA

"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować".”

św. Jan Paweł II

Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia, warunkuje wzrastanie w dojrzałości osobowej zarówno wychowanków, jak i wychowawców.

Image Intro


Wiara

Wiara

Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia.

Nauka

Nauka

Realizujemy zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie liceum – szkoła w szczególności wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody,

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Uczniowie naszej aktywnie biorą aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka.

Sukcesy

Sukcesy

Odnosi liczne sukcesy na wielu płaszczyznach, bierzemy czynny udział w wielu konkursach, przeglądach i zawodach sportowych.


Ultra Responsive

NASZA MŁODZIEŻ ZDOBYWA NAGRODY

Nasza młodzież bierze udział i często zdobywa nagrody w licznych konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach.
Galeria

Zobacz więcej


65 UCZNIÓW

535 ABSOLWENTÓW

6708 POWIERZCHNIA

29 LAT ISTNIENIA

Zostańmy w kontakcie