Zespół Szkół Katolickich - Bydgoszcz 

Ze względu a duże zainteresowanie przyjęciem do naszej szkoły prosimy Rodziców najmłodszych kandydatów - do klas 0" i "I "- by zapisywali dzieci z dużo wcześniejszym (kilkuletnim) wyprzedzeniem. Zapisy przyjmujemy przez cały rok. Podstawowym warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest pełna akceptacja rodziców dla katolickiego charakteru szkoły z jej dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym systemem.


O przyjęciu ucznia do szkoły decyduje:

    • kolejność zgłoszenia (pierwszeństwo ma rodzeństwo naszych uczniów)
    • pozytywny przebieg rozmowy rodziców kandydata z Księdzem Dyrektorem
    • pełna akceptacja przez opiekunów ucznia katolickiego charakteru i systemu nauczania szkoły
    • opinia Księdza Proboszcza - świadectwo moralności z macierzystej parafii
    • złożenie wymaganych dokumentów i wpłata wpisowego w terminie 14 dni od rozmowy z Księdzem Dyrektorem

Wymagane Dokumenty
Prosimy o ich wypełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły między 8.00 a 15.00, wówczas ustalimy dzień i godzinę indywidualnej rozmowy dla każdego kandydata.