Zespół Szkół Katolickich - Bydgoszcz 

O profilu przyrodniczym

Od września 2011 roku funkcjonuje w gimnazjum profil przyrodniczy. Pragniemy, aby uczęszczali do nas uczniowie pasjonujący się biologią, medycyną, chemią, ekologią. W celu umożliwienia uczniom realizacji zainteresowań szkoła oferuje zwiększony wymiar godzin biologii, chemii i matematyki w ramach kształcenia oraz zajęcia praktyczne na wyższych uczelniach i w bydgoskim Centrum Edukacji Ekologicznej (kilka razy w semestrze). Od początku kształcenia podejmujemy pracę przygotowującą uczniów do konkursów kuratoryjnych, które zwalniają laureatów z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego.
Możemy pochwalić się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów konkursami. W zeszłym roku mieliśmy laureatkę konkursu z biologii, która obecnie uczy się w Gimnazjum Akademickim w Toruniu. W bieżącym roku mamy finalistów z biologii, chemii i matematyki. Liczymy, że po ostatnim etapie konkursu staną się oni laureatami. Wspieramy uczniów w osiąganiu indywidualnych celów i realizacji ich marzeń.


Zalety profilu:

  • wykwalifikowani nauczyciele – egzaminatorzy
  • możliwość startu w konkursie przedmiotowym już w II klasie
  • większa ilość rozwiązywanych testów na lekcjach
  • mała liczebność klas
  • współpraca w wyższymi uczelniami zajęcia praktyczne kilka razy w semestrze
  • zajęcia warsztatowo - laboratoryjne w bydgoskim Centrum Edukacji Ekologicznej (zajęcia terenowe, ścieżki przyrodnicze, rozpoznawanie gatunków roślin, wykonywanie zielnika, praca z mikroskopem)
  • udział uczniów w warsztatach „chemia w małej skali” UMK w Toruniu
  • rozbudzanie zainteresowań ekologicznych oraz medycznych
  • zapoznanie z metodyką doświadczeń

Na profilu jest zwiększona liczba godzin biologii, chemii i matematyki. Profil cieszy się dużym powodzeniem. Uczniowie są pasjonatami nauk przyrodniczych. Zadają wiele ciekawych pytań, przeprowadzają doświadczenia, mają zajęcia dodatkowe poszerzające ich zainteresowania. Klasa reprezentuje wysoki poziom intelektualny i wiążemy z nią wielkie nadzieje w konkursach przedmiotowych. Lekcje biologii odbywają się w pracowni biologicznej, która posiada dużo interesujących eksponatów. Zapraszamy wszystkich szóstoklasistów, do odwiedzenia naszej szkoły i zostania naszym uczniem w gimnazjum. Szkoła oferuje ponadto profil matematyczno – informatyczny , humanistyczny, ogólny oraz rozszerzony język angielski. We wszystkich tych profilach możemy poszczycić wieloma osiągnięciami uczniów.

Opiekun profilu - mgr Anna MasłowskaDrukuj
Poleć znajomemu