Zespół Szkół Katolickich - Bydgoszcz 

O profilu

Od kilku lat w naszej szkole funkcjonuje profil matematyczno-informatyczny. Skupia uczniów zainteresowanych matematyką i informatyką, rozwiązywaniem ciekawych zadań, rozwijaniem umiejętności logicznego myślenia oraz przygotowaniem do konkursów przedmiotowych z matematyki i informatyki. W celu umożliwienia uczniom rozwoju zainteresowań szkoła oferuje zwiększony wymiar godzin matematyki – 5 lekcji w tygodniu i informatyki – 2 lekcje w tygodniu w ramach każdego roku kształcenia. Uczniowie wybierają ten profil, ponieważ chcą być lepiej przygotowani do egzaminu gimnazjalnego z matematyki, który czeka każdego szesnastolatka na koniec edukacji gimnazjalnej. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym uczniowie klasy mat.- inf. przystąpili do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Zgodnie twierdzili, że egzamin nie sprawił im trudności i czuli się dobrze się do niego przygotowani.

Oprócz zajęć dydaktycznych oferujemy koło matematyczne dostosowane do każdego poziomu nauczania, które dodatkowo poszerza wiedzę uczniów i przygotowuje ich do konkursów. Możemy pochwalić się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów konkursami matematycznymi i wieloma osiągnięciami

Atmosfera w klasach jest przyjazna uczniom, których wspiera w rozwoju wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska, wyznaczając indywidualne cele. Opiekunem profilu, nauczycielem matematyki i informatyki jest mgr Agnieszka Kaczmarek.


Zalety profilu:

 • oferujemy zwiększony wymiar godzin matematyki (5 godz.) w ramach każdego roku kształcenia oraz koło matematyczne,
 • realizujemy materiał rozszerzenia podstawy programowej oraz omawiamy treści wykraczające poza program
 • pprzygotowujemy uczniów do udziału w konkursach: Konkurs Kuratoryjny, Liga Zadaniowa, Kangur, Olimpus, Stypendiada Matematyczna
 • skupiamy uczniów zainteresowanych matematyką, rozwiązywaniem zadań o podwyższonym stopniu trudności oraz rozwijaniem umiejętności logicznego myślenia,
 • oferujemy zwiększony wymiar godzin informatyki (2 godz.) w ramach każdego roku kształcenia oraz indywidualne podejście do umiejętności ucznia
 • uczymy algorytmicznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów
 • przygotowujemy efektywnie do egzaminu gimnazjalnego (m.in. zwiększając liczbę rozwiązywanych testów),
 • omawiamy podstawy programowania w języku C++, poznajemy klasyczne algorytmy, tworzymy algorytmy i programy analizujące problemy matematyczne
 • uczymy wykorzystania arkusza kalkulacyjnego, baz danych, tworzenia stron internetowych, pracy z programami graficznymi
 • oferujemy bardzo dobrze wyposażoną pracownię informatyczną
 • przygotowujemy do egzaminu gimnazjalnego przez zwiększoną ilość rozwiązywanych testów
 • współpracujemy z wyższymi uczelniami oferując udział w ciekawych wykładach i zajęciach warsztatowych
 • zapewniamy naukę w mało liczebnych klasach
 • zapewniamy wysoki poziom kształcenia z pozostałych przedmiotów.


Małe grupy pozwalają na indywidualne podejście do każdego ucznia i stworzenie przyjaznej atmosfery pracy. Na lekcjach matematyki realizowany jest autorski program nauczania obejmujący rozszerzoną podstaw programową, liczymy zadania nietypowe i o podwyższonym stopniu trudności; rozwiązujemy większą liczbę testów i zadania konkursowe, przez co uczniowie są zdecydowanie lepiej przygotowani do egzaminu gimnazjalnego. Na lekcjach informatyki młodzież uczy się pisać programy w języku C++ , uczymy się tworzyć algorytmy, poznajemy praktyczne zastosowanie arkusza kalkulacyjnego, tworzymy strony internetowe, tworzymy ciekawe prace graficzne – animacje i fotomontaże. Uczniów szczególnie zainteresowanych matematyką, na kole matematycznym, przygotowujemy do Konkursu Liga Zadaniowa, Matematycznego Konkursu Kuratoryjnego, Olimpiady Matematycznej, konkursu Kangur, Olimpus. W ciągu ostatnich trzech lat istnienia profilu mamy finalistę, pięciu laureatów II miejsca, siedmiu laureatów miejsca III i pięć wyróżnień w konkursie Liga Zadaniowa (konkurs pod patronatem Kuratora Oświaty); finalistę Matematycznego Konkursu Kuratoryjnego; uczestnika II etapu Olimpiady Matematycznej; wyniki bardzo dobre i wyróżnienia w Kangurze; laureatów Konkursu Olimpus, uczestników Olimpiady Informatycznej, konkursu informatycznego DialNetMasters.Opiekun profilu - mgr Agnieszka KaczmarekDrukuj
Poleć znajomemu