Zespół Szkół Katolickich - Bydgoszcz 

O profilu

Dydaktyka

Program nauczania języka angielskiego realizowany jest podczas sześciu godzin lekcyjnych tygodniowo, o dwie godziny więcej niż w pozostałych grupach językowych w naszym gimnazjum oraz o trzy lub cztery godziny lekcyjne więcej niż zaleca Ministerstwo Edukacji Narodowej. Główną zaletą profilu anglojęzycznego jest większa ilość czasu poświęconego na ekspozycję językową, czyli możliwość intensywniejszego rozwijania umiejętności językowych, tj. czytania, słuchania, pisania, a przede wszystkim mówienia. Stopniowo wprowadza się elementy języka „żywego”, oryginalnego poprzez czytanie fragmentów tekstów w oryginale i pracę z materiałem filmowym. Klasa III gimnazjum kończy edukację języka angielskiego na poziomie B2/C1, co odpowiada poziomowi matury rozszerzonej. Średnia wyników części językowej testu gimnazjalnego naszych uczniów przekracza 90%.

Warsztaty z kultury i historii krajów anglojęzycznych

Co 2 tygodnie odbywają się warsztaty z kultury i historii krajów anglojęzycznych podczas, których uczniowie poznają wybrane zagadnienia z literatury, historii, obyczajów mieszkańców Wielkiej Brytanii, USA, Australii i innych krajów anglojęzycznych. Są to zajęcia podczas których wykorzystywany jest dostęp do Internetu, uczniowie przygotowują prezentacje multimedialne i dłuższe wypowiedzi ustne, oglądane są fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych.

Projekty, przedstawienia, filmy

Podczas zajęć realizowane są różnorodne projekty, które mają na celu urozmaicenie lekcji i wprowadzenie elementu zabawy. Uczniowie przygotowują przedstawienia w języku angielskim. W poprzednich latach były to jasełka i „Opowieść Wigilijna”. Uczniowie nagrywają również kilku lub kilkunastominutowe filmy. Niektóre projekty można obejrzeć w zakładce Nasze projekty. Dużą uwagę przywiązuje się do dłuższych wypowiedzi ustnych na różnorodne tematy, podczas których doskonalone są elementy autoprezentacji, tj. ciekawe przedstawienie tematu, sposób mówienia do grupy, odpowiednia postawa i.t.d.

Nowoczesna pracownia językowa

Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią językową wyposażoną w tablicę multimedialną z wysokiej klasy rzutnikiem, kino domowe, plazma, laptop i kamerę. Pozostałe pracownie wyposażone są również w sprzęt multimedialny.

Egzamin wstępny

Kandydaci do grupy o rozszerzonym programie nauczania języka angielskiego przystępują do egzaminu wstępnego składającego się z części pisemnej i ustnej, obejmującego materiał szkoły podstawowej. Część pisemna to test leksykalno-gramatyczny oraz zadania sprawdzające umiejętność czytania i słuchanie ze zrozumieniem. Część ustna to kilkuminutowa rozmowa w języku angielskim, podczas której uczeń odpowiada na proste pytania dotyczące np. jego zainteresowań, sposobu spędzenia ostatnich wakacji i planów spędzenia nadchodzącego weekendu. Celem egzaminu jest znalezienie młodzieży zmotywowanej do nauki języka angielskiego, która czerpie przyjemność z rozwijania umiejętności językowych i jest gotowa aktywnie uczestniczyć w zajęciach. Dla pierwszoklasistów, którzy mają pewne braki, szczególnie w opanowaniu materiału gramatycznego, organizowane są zajęcia wyrównawcze.

Możliwość łączenia z innymi profilami

Uczniowie naszego gimnazjum mają możliwość łączenia profilu anglojęzycznego z profilem matematyczno-informatycznym lub przyrodniczo-matematycznym.

Współpraca międzynarodowa

Uczniowie mają możliwość kontaktu z rówieśnikami z zagranicy. Szkoła utrzymuje kontakty ze szkołami w Szkocji i Danii. W poprzednich latach uczniowie prowadzili korespondencję mailową z uczniami z powyższych szkół. Każdego roku organizowane są wyjazdy zagraniczne mające na celu rozwijanie umiejętności językowych i poznanie kultury Wielkiej Brytanii. Podczas wyjazdów uczniowie mieszkają u rodzin brytyjskich co daje możliwość sprawdzenia umiejętności językowych, zetknięcia z kulturą brytyjską i jest niepowtarzalną lekcją obcej kultury.

Spotkania z obcokrajowcami

Naszą szkołę odwiedzają oficerowie bydgoskiej bazy NATO. Podczas spotkań uczniowie mają okazję dowiedzieć się interesujących wiadomości o krajach, z których pochodzą nasi goście. Dzięki kontaktom ze szkołami partnerskimi mamy przyjemność gościć nauczycieli i uczniów z zagranicy.Drukuj
Poleć znajomemu