Katolickie Gimnazjum

Aktualności

Aktualności
NAUKA, MODLITWA i PRACA

„Drodzy Młodzi, niech was nie zadowala nic co jest poniżej najwyższych ideałów! Nie dajcie się zniechęcić tym, którzy rozczarowani życiem nie słyszą głębszych i bardziej autentycznych pragnień ich serca....”

św. Jan Paweł II

Misją szkoły jest wspieranie integralnego rozwoju uczniów w procesie wychowania, nauczania i opieki. Szkoła wychowuje uczniów do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz do odpowiedzialności za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. Zasady i wartości chrześcijańskie stanowią fundament procesu wychowawczego.

Image Intro


Wiara

Wiara

Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia.

Nauka

Nauka

Realizujemy zadania systemu oświaty i wychowania w zakresie gimnazjum – szkoła w szczególności wychowuje młodzież w poszanowaniu tradycji, historii i kultury narodowej, ucząc jednocześnie otwartości i szacunku dla społeczności i osób reprezentujących inne kultury i narody,

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Uczniowie naszej aktywnie biorą aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka.

Sukcesy

Sukcesy

Odnosi liczne sukcesy na wielu płaszczyznach, bierzemy czynny udział w wielu konkursach, przeglądach i zawodach sportowych.


Ultra Responsive

NASZA MŁODZIEŻ ZDOBYWA NAGRODY

Nasza młodzież bierze udział i często zdobywa nagrody w licznych konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach.
Galeria

Zobacz więcej


53 UCZNIÓW

538 ABSOLWENTÓW

6708 POWIERZCHNIA

20 LAT ISTNIENIA

Zostańmy w kontakcie