Nabór do IKLO

  2020-06-03

Nabór do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. króla Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.
Rodziców i absolwentów szkół podstawowych zapraszamy do wyboru I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego jako miejsca kształtowania i kształcenia młodych umysłów.

Wybór szkoły średniej jest bardzo ważny, ponieważ to tutaj młody człowiek zdobywa wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu dokonać wyboru przyszłej ścieżki zawodowej. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące zapewnia nie tylko wysokie standardy związane z przekazywaniem wiedzy, nabywaniem umiejętności, ale również pomaga w odkrywaniu swojego wnętrza.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwu młodych ludzi w szkole sprzyja przede wszystkim oparcie nauczania na prawdzie o człowieku, wynikającej wprost z Bożego Objawienia i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II. Człowiek jest stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo. Chrystus jest celem i wzorem dla naszego postępowania, a człowiek uwikłany w grzech potrzebuje stałego wychowywania, ale dzięki Bożej łasce jest w stanie osiągnąć wyżyny świętości. To duchowe bezpieczeństwo oparte na Bożej nauce, a nie na jakichś ludzkich wymysłach, przekłada się wprost na harmonijny rozwój młodzieży. Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają liczni nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły. Również sama organizacja przestrzenna oraz plan dnia pomaga w zapewnianiu bezpiecznie przeżytych godzin w rzeczywistości szkolnej. Wszystkie zasady obowiązujące w szkole reguluje statut.
<< LINK  >>

Rozwój duchowy

Nad naszym rozwojem duchowym czuwają nasi duszpasterze: ks. dyrektor i ks. prefekt. Kaplica jest sercem naszej szkoły. Rozpoczynamy dzień modlitwą o godz.7.30, a raz w tygodniu spotykamy się na Mszy św. W Wielkim Poście przeżywamy wyjazdowe rekolekcje szkolne. Opieką duchową otaczamy także Rodziców naszych uczniów, zapraszając ich na dni skupienia, rekolekcje czy inne wydarzenia, podczas których jest czas na modlitwę oraz na pogłębienie wiedzy na tematy związane z wychowaniem.

Kształcenie

Lekcje rozpoczynamy najwcześniej o godzinie.7.30, a kończymy najpóźniej o 17.00. Staramy się, aby nasi licealiści mogli twórczo przeżywać czas nauki, korzystając z różnorodnych pomocy dydaktycznych, które są wsparciem procesu nauczania i wpływają na atrakcyjność prowadzonych zajęć.


Naukę w naszym liceum realizujemy w następujących profilach:

Profil humanistyczny

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
język polski, historia, wiedza o społeczeństwie 
- jest adresowany do osób ceniących twórcze myślenie; 
 - jest realizowany z myślą o wielbicielach literatury, języka, sztuki i kultury; 
 - poszerza kanon lektur; 
 - kształci sprawności językowe; 
 - uczy analitycznego myślenia i jednocześnie syntetyzowania informacji; 
 - zapewnia wysoki poziom nauczania; 
 - gwarantuje indywidualne podejście do ucznia; 
 - pogłębia sposób patrzenia na świat; 
 - uczy sprawnego mówienia i pisania; 
 - przygotowuje na różne kierunki studiów
Profil medyczny


Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
biologia, chemia, fizyka lub matematyka

Proponujemy naukę w małych zespołach klasowych, zwiększoną liczbę godzin przedmiotów profilowych, warsztaty, w trakcie których doskonalimy techniki rozwiązywania różnorodnych zadań maturalnych, udział w wykładach na uczelniach, wykwalifikowaną kadrę nauczycieli egzaminatorów maturalnych, szeroką bazę pomocy naukowych.Profil politechniczny


Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
matematyka, fizyka, informatyka

Profil politechniczny jest adresowany dla młodzieży, która swoją przyszłość zawodową powiązać pragnie z matematyką, fizyką lub informatyką. Będziemy kształtowali umiejętności logicznego myślenia, analizy problemów i konsekwencji w działaniu. Młodzi, których fascynuje świat nowoczesnych technologii, mają otwarty umysł i chcą jeszcze lepiej zrozumieć prawa rządzące naszym światem, mogą przygotować się do tego, wybierając nasz profil politechniczny.


Profil ekonomiczny

Przedmioty realizowane w rozszerzeniu: 
matematyka, geografia, informatyka oraz podstawy ekonomii 

Profil ekonomiczny to profil dla młodych ludzi o szerokich horyzontach, dla chętnych poznawania świata w uporządkowany, logiczny sposób. Połączenie matematyki z geografią pozwala zacząć dorosłe życie z pole position. Program rozszerzony z powyższych przedmiotów wzbogacony jest o podstawy ekonomii.Nauczanie języków obcych


Test kompetencji językowych i przydział do grup nastąpi na początku nowego roku szkolnego.

Język angielski w rozszerzeniu wzbogacony o: 
 - przygotowanie do certyfikatów językowych (FCE, CAE, IELTS), 
 - warsztaty z kultury i historii krajów anglojęzycznych, 
 - pomoc w aplikacji na zagraniczne uczelnie, 
 - elementy dwujęzyczności, 
 - Business English.
W ramach sześciu godzin lekcyjnych tygodniowo proponujemy ciekawe i skuteczne zajęcia w niewielkich grupach z zastosowaniem nowoczesnych narzędzi internetowych, materiałów autentycznych, udział w projektach językowych i spotkania z obcokrajowcami. Istnieje możliwość łączenia z innymi profilami: medycznym, ekonomicznym, politechnicznym i humanistycznym.

W zakresie drugiego języka obcego dajemy możliwość kontynuacji nauki języka niemieckiego lub francuskiego w grupach o zbliżonym poziomie znajomości języka, z możliwością wyboru rozszerzenia w zakresie języka specjalistycznego.Obiady w szkole


Na długich przerwach (11.45-12.00 i 12.45-13.00) oraz po lekcjach (do godziny 15.00) młodzież może skorzystać z dwudaniowych posiłków, które od lat przygotowuje dla nas Caritas Diecezji Bydgoskiej. Zamówienia obiadów oraz opłaty z tym związane dokonuje się za pośrednictwem szkolnej strony internetowej w zakładce „Stołówka”.


Płatności
Kilka słów o płatnościach. Bydgoski Katolik jest szkołą niepubliczną i bez czesnego nie mógłby funkcjonować.
Wysokość czesnego za rok 2020/21 to 7 200,00 zł 
Wpisowe do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego to 500,00 zł. 
Wpisowego nie wnoszą absolwenci Katolickiej Szkoły Podstawowej. 
Więcej o wysokości czesnego oraz zasadach jego płatności można przeczytać w dokumentach.


Stypendia
Jak co roku Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II funduje stypendia 
 a) naukowe: 
 - dla laureatów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych w wysokości rocznego czesnego, z możliwością przedłużenia na kolejne lata pod warunkiem uzyskania co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny zachowania oraz rocznej średniej nie mniejszej niż 4,0. 
- dla finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych w wysokości połowy rocznego czesnego, z możliwością przedłużenia na kolejne lata pod warunkiem uzyskania co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny zachowania oraz rocznej średniej nie mniejszej niż 4,0. 
 b) socjalne: 
 w trudnych sytuacjach życiowych wysokość dofinasowania uzgadniana jest indywidualnie. 

 Liczba oraz wysokość stypendiów uwarunkowana jest kwotą środków materialnych pozyskiwanych przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły Pomnika Jana Pawła II w ramach jego statutowej działalności.


Zasady rekrutacjiWniosek o przyjęcie do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcące

W ciągu 24 godzin po automatycznym przesłaniu go do szkoły skontaktujemy się telefonicznie z Państwem, by poinformować o kolejnych krokach w procesie rekrutacji.

Uwaga! Szkoły niepubliczne – w tym I Katolickie Liceum Ogólnokształcące – nie są ujęte w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na stronie urzędu miasta w Bydgoszczy. 
Aby zgłosić się do bydgoskiego Katolika, należy to uczynić tylko przez szkolną stronę internetową, telefonicznie lub osobiście.

Wniosek o przyjęcie do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego można składać – podobnie jak do szkół publicznych – do 10 lipca 2020r. 
Między 31 lipca a 4 sierpnia do naszej szkoły należy – wraz ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej – dostarczyć zaświadczenie o wyniku egzaminu klas 8 (wyniki te będą ogłoszone 31 lipca). 
O przyjęciu do szkoły kandydaci zostaną poinformowani do 4 sierpnia 2020r.

Od 5 sierpnia rozpocznie się nabór uzupełniający. 
W naborze uzupełniającym należy wypełnić Wniosek o przyjęcie do I Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego, który od tego dnia będzie dostępny na stronie internetowej szkoły, lub skontaktować się telefoniczne albo osobiście z sekretariatem szkoły. 
Kandydaci zostaną wtedy poinformowani o kolejnych krokach w procedurze rekrutacyjnej.


Kontakt
Sekretariat szkoły
czynny w dni robocze od 7.00-15.00 
tel. 52 345 98 17, 52 371 11, 602 184 807 
e-mail: sekretariat@katolik.bydgoszcz.pl 
www.katolik.bydgoszcz.plDrukuj
Poleć znajomemu