Papieskie abecadło

  2019-09-12

Abecadło to zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku albo najważniejsze podstawy jakiejś dziedziny wiedzy. Ale dlaczego „abecadło papieskie”? Przecież Jan Paweł II nie zajmował się układaniem literek! Za to mówił nam o tym, co w życiu najważniejsze. Używał wtedy szczególnych słów. Św. Jan Paweł II jest patronem roku 2019/2020 w naszej szkole. Pragniemy aby Jego nauka dotarła do jak największej liczby osób, aby zachęciła do zatrzymania się, skłoniła do przemyśleń i refleksji. Co dwa tygodnie, wholu głównym naszej szkoły, pojawiać się będą nowe literki alfabetu, kolejne hasła, wierszyki i fragmenty tekstów Naszego Papieża. Pomoże nam w tym książka p. Tomasza Jeża pt. „Papieskie abecadło. Książeczka dla dzieci i rodziców”. Gorąco zachęcamy i zapraszamy do wspólnego czytania i rozmowy. Wspólnie nauczmy się papieskiego abecadła!

A - apostoł Jezus, 
kiedy żył na ziemi, 
 wybrał uczniów, których prosił, 
aby o Nim świadczyć chcieli. 
 Ten, kto dzisiaj miłość Boga 
 ludziom głosi, o niej woła, 
 nosi imię apostoła.

Takie […] było pierwsze zadanie apostołów: ”Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15). To wezwanie jest nadal aktualne i naglące. Dotyczy ono wszystkich wiernych — duchownych i świeckich. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, aby w codziennym życiu dawać świadectwo Ewangelii o zbawieniu. […] Niech rodzice będą świadkami Ewangelii wobec dzieci i młodzieży! Niech młodzi niosą Dobrą Nowinę swoim rówieśnikom, którzy częstokroć tracą poczucie sensu życia, zagubieni pośród wrażeń, jakie proponuje świat. Narodowa pielgrzymka Polaków do Rzymu 6 lipca 2000.


Drukuj
Poleć znajomemu