Collegium Catholicum Bydgostiense


Aktualności

Aktualności
NAUKA, MODLITWA i PRACA

Misja Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Wojciecha w Bydgoszczy zdeterminowana jest przede wszystkim wolą i życzeniem rodziców oczekujących katolickiego wychowania dzieci. Takie wychowanie w naszej szkole dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia w zakresie moralnym, intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym.

Wspólnotę szkoły tworzą ludzie wierzący w Boga w Trójcy Świętej jedynego, naszego Stwórcę i Odkupiciela, który jest źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna. Podmioty wspólnoty szkolnej: uczniowie, nauczyciele i rodzice przyjmują koncepcję wychowania w duchu personalizmu chrześcijańskiego Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Nauczyciele Katolickiej Szkoły Podstawowej rzetelnie realizują zadania szkoły związane z jej podstawowymi funkcjami: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz wspierają każdego ucznia w jego rozwoju dążąc jednocześnie do pełni własnego rozwoju osobowego.

Image Intro


Nauka

Nauka

Szkoła wspiera rozwój religijny uczniów, który stanowi źródło motywacji do podejmowania wysiłku rozwoju osobowego. Wrażliwość i otwartość na wartości wyznawane, odkrywane i realizowane we wszystkich dziedzinach życia.

Wiara

Wiara

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy." Naszą misją jest stwarzanie uczniom warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju duchowego i intelektualnego.!

Zaangażowanie

Zaangażowanie

Uczniowie naszej aktywnie biorą aktywny udział w zajęciach dydaktycznych oraz pozalekcyjnych, chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych na rzecz drugiego człowieka.

Sukcesy

Sukcesy

Odnosi liczne sukcesy na wielu płaszczyznach, bierzemy czynny udział w wielu konkursach, przeglądach i zawodach sportowych. Absolenci naszej szkoły startują na prestiżowe uczelnie


Ultra Responsive

NASZE DZIECI ZDOBYWAJĄ WYRÓŻNIENIA

Cieszy nas fakt, że nasze dzieci często zdobywają nagrody w licznych konkurach organizowanych poza szkołą. Wielkim sukcesem jest też to, że jesteśmy zawsze w czołówce najlepszych szkół regionu.
Galeria

Zobacz więcej


605 UCZNIÓWÓW

1667 ABSOLWENCI

6708 POWIERZCHNIA

10 LAT ISTNIENIA

Zostańmy w kontakcie