Szybki kontakt

Collegium Catholicum Bydgostiense
Zespół Szkół Katolickich
Pomnik Jana Pawła II
w Bydgoszczy

ul. Nowodworska 17
85-120 Bydgoszcz

sekretariat@katolik.bydgoszcz.pl
tel./fax: 52 345 98 17

Plan lekcji I Katolickiego Gimnazjum

 

 

pon. 1 AG sala 1BG sala 2AG sala 2BG sala 2CG sala
3AG sala 3BG sala
 0  angr1105/angr2 104  angA204/angB  02  biologia 202  j.polski  07  matematyka 201 matematyka 103  informatyka 106
 1  angr1105/angr2 104  angA204/angB  02  matematyka 202  j. polski  07  j. łaciński 201 biologia 103  matematyka 203
 2  mat202/mat  08  religia  04  j. łaciński 201  chemia 103  biologia 05 j. polski 07  ez 106
 3  mat202/inf 108  matematyka  05  chemia  08  j. łaciński 201  chemia 103 j. polski 07  religia 04
 4  j. polski  04  chemia 103  angr1104/angr2 204 angA  02  angB 105 godzina wych. 106  biologia 07
 5  j. polski  04  informatyka 106  angr1104/ang2 204  angA  02  angB 105 matematyka 202  j. polski 07
 6  fizyka  06  biologia 203  religia  05  informatyka 106  matemetyka 04 historia 201  j. polski 07
 7  wf chł.    wf chł.    j. polski  05  religia 104  fizyka 06 wdż 04  matematyka 07
 8  wf chł.    wf.chł.    taniec  A  taniec A  religia 05      wdż 201

 wt.

                           
 0          angr1 105  angr2 204      j. polski 04  historia 201
 1  MATmi  02  historia  06  angr1 105  angr2 204      j. polski 04  mtematyka 201
 2  Msza św.    Msza św.    Msza św.    Msza św.    Msza św.   Msza św.    Msza św.  
 3  INFmi106/mat og202  matematyka  06  j. polski 103  biologia 104 technika 04 angr105/angA 02  angB 204
 4  historia  05  wos 104  j. polski 103  matematyka 06 technika  04 angr105/angA 02  angB 204
 5  wos  201  j. polski  02  matematyka 106  technika 04  wdż. 103  geografia 05  godzina w. 204
 6  biologia  104  j. polski  02  historia 201  technika 04  j. polski 103  matematyka 106  geografia 05
 7  frA202/frB  07  nieA204/nieB 105  religia 201  matematyka 04  taniec A  wf dz.    wf dz.  
 8  MATmi    taniec  A  fizyka  06  geografia 05  informatyka 106  wf dz.    wf dz.  
 9      fizyka  06                    
Śr.                            
 0  angr1202/angr2  105  angA204/angB  02  j. francuski 07  nieA 104  nieB 04  taniec  A  taniec A
 1  angr1202/angr2  105  angA204/angB  02  j. francuski 07  nieA 104  nieB 04  zaj. art. 111  j. polski 203
 2  religia  04  chemia 103  angr1105/angr2 204  angA 02  angB 202  religia 104  j. polski 203
 3  geografia  05  matematyka  06  angr1105/angr2 204  angA 02  angB 202  j. łaciński 203  chemia 104
 4  taniec  A  geografia  05  technika 106  matematyka 201  chemia 103  chemia 203  j. łaciński 104
 5  j. łaciński  104  chemia 103  technika 106  religia 201  geografia 05  fr07/nieA 203  nieB 08
 6  chemia  106  pol - gram 104  geografia 05  chemia 103  religia 201  fr07/nieA 203  nieB 08
 7  godzina wych.  106  j. łaciński 104  wf dz.    wf dz.    wf dz.    angr 105  angr 105
 8      plastyka  08  wf dz.    wf dz.    wf dz.    angr 105  angr 105
Czw.                            
 0  frA202/frB  07  nieA04/nieB  02  wf chł.    wf chł.    wf chł.    wos 204    
 1  frA202/frB  07  nieA04/nieB  02  wf chł.    wf chł.    wf chł.    religia 204  wos 203
 2  pol-gram  04  biologia 104  matematyka 106  j. polski 204  fizyka 106  ez 202  chemia 103
 3  religia  04  biologia 104  matematyka 106  j. polski 204  historia 201  chemia 103  fizyka 08
 4  mat106/mat  202  j. polski 104  chemia 103  z. art 08  wos 201  j. polski 04  eb 06
 5  mat106/mat  202  religia  04  wos 201  matematyka 02  j. polski 204  fizyka 06  religia 05
 6  wf dz.    wf dz.    fizyka 06  historia 201  j. polski 204  matematyka 106  matematyka 05
 7  wf dz.    wf dz.    biologia 104  fizyka 06  matematyka 04  informatyka 106  j. polski 204
 8          informatyka 204  biologia 104      wf chł.    wf chł.  
 9                      wf. chł.    wf chł.  
Pt.                            
 0      geografia  05  zaj. art 08  j. polski 06 matematyka 201  angr105/angA 02  angB 204
 1  geografia  05  godzina wych. 103  j.polski 203  fizyka 06 historia 201  angr105/angA 02  angB 204
 2  j. polski  203  matematyka  02  matematyka 106  historia 201 j. polski 103  biologia 104  historia 04
 3  j. polski  203  matematyka  02  informatyka 106  wos 201 j. polski 103  historia 04  biologia 104
 4  historia  201  j. polski 203  historia 202  matematyka 04 biologia 104  matematyka 106  j. polski 08
 5 plastyka  05  muzyka  08 godzina wych. 202 godzina w. 105 godzina w. 04  informatyka 106  fizyka 06
 6  muzyka  08  historia 201  j. francuski 07 nieA 105 nieB 202  j. polski 05  zaj. art. 111
 7  angr1  105  angr2 103  j. polski 104 wdż 04 zaj. art. 08  fr07/nieA 05  nieB 103
 8  angr1  105  angr2 103  wdż. 104          EB CZ    

 

cofnij

Logowanie
Newsletter

Zapisz się do newslettera, a będziesz otrzymywać informację o naszej szkole.